Personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger
Sist endret 01.09.2015
Viasat AS («Viasat», «Viasat Sport», «vi», «vår» eller «oss») er behandlingsansvarlig for Tjenesten.
Vi er registrert i Norge, med organisasjonsnummer 951 801 879, og har registrert forretningsadresse Postboks 8864 Youngstorget, 0028 Oslo. Vi er bundet av lov om behandling av personopplysninger og lov om elektronisk kommunikasjon.
Disse retningslinjene angir (sammen med våre brukervilkår og alle dokumenter det der vises til) formålet ved og formen av vår behandling av personopplysninger og cookie-opplysninger som vi samler inn fra deg eller som du gir oss i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Vennligst les disse retningslinjene grundig for å forstå våre holdninger og praksis når det gjelder behandling av dine personopplysninger. Gjennom å gi oss tilgang til personopplysninger samtykker du til at opplysningene behandles i henhold til disse retningslinjene.
Begrepene i disse retningslinjer har samme betydning som i brukervilkårene dersom annet ikke er angitt.

1. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn dine personopplysninger når du logger inn for å anvende våre Tjenester gjennom tredjepartstjenesyer som f.eks. Facebook eller Twitter. Det er ditt ansvar å påse at de Personopplysninger du oppgir til oss er oppdaterte, fullstendige og korrekte. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av at du ikke informerer oss om endringer i dine personopplysninger, ssom for eksempel ved et navnebytte. Det er altså ditt eget ansvar å informere oss om at dine personopplysninger er endret, hvilket du kan gjøre ved å kontakte oss gjennom kontaktskjema på Nettstedet.

2. INFORMASJON VI KAN SAMLE INN

Dersom du velger å anvende Tjenesten kommer vi til å samle inn noen av de Personopplysninger som er angitt under. Hvilken informasjon som samles inn avhenger av omstendighetene. Dersom du kun anvender Tjenesten en enkelt gang vil vi samle inn mer begrenset informasjon.
For- og etternavn
Epostadresse
Telefonnummer
Adresse
Kjønn
Fødselsdato
Facebook ID
Twitter ID

3. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vår bruk: Vi vil bruke de Personopplysninger du oppgir for å behandle forespørsler og påmeldinger i forbindelse med konkurranser og kampanjer som du har vist interesse for, samt for å identifisere dine personlige preferanser og tilpasse våre Tjenester til dine behov.
Vi kan også bruke dine Personopplysninger for markedsføringsformål. Eksempler på dette kan være å kontakte deg via e-post, telefon og/eller post. Vi kan også benytte anonymiserte opplysninger fra Tjenesten for administrative formål og reklame. Vi kan også gjennomføre markedsundersøkelser, for eksempel ved at du blir bedt om å delta i en undersøkelse vedrørende et visst tema. Vi vil informere deg om hva de innsamlede Personopplysningene vil bli brukt til før du deltar i en markedsundersøkelse.
Vi kan lagre din IP-adresse for å hjelpe oss å diagnostisere problemer med våre servere, for å administrere Tjenesten, for å verifisere at din konto ikke brukes av andre; for å samle inn demografisk informasjon (som for eksempel antall besøkende fra et bestemt geografisk område), og for å sørge for at våre Vilkår etterleves eller på annen måte å beskytte Tjenesten, våre nettsider, kunder eller tredjeparter.
Statistikk:
Vi kan anvende opplysningene for å sammenstille data for å muliggjøre forskning eller analyser med sikte på å forbedre vår Tjeneste for deg og andre brukere. For eksempel kan vi gjennomføre undersøkelser vedrørende demografi og brukermønster. Selv om slike sammenstillinger av data kan være basert på Personopplysninger vil de ikke kunne brukes til å identifisere deg som person.
Vi kan også dele statistisk informasjon i aggregert form til tredjeparter. Slik informasjon vil aldri identifisere deg eller noen annen enkeltbruker.
Kommentarer, innlegg og andre meldinger:
Når du bruker Tjenesten og legger igjen kommentarer, innlegg eller andre meldinger som er ment å kunne leses av andre, vil dine Personopplysninger (som f.eks. navn og bilde) kunne bli synlige i Tjenesten. Disse opplysningene vil være synlig og brukes i forbindelse med kommentaren/innlegget, og kan også komme til å deles og tilgjengeliggjøres videre.

4. HVORDAN VI LAGRER DINE PERSONOPPLYSNINGER, OVERFØRING

All informasjon du gir oss lagres på våre sikre servere. Overføring av informasjon via internett vil aldri være helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte deg, kan vi derfor ikke garantere at dine opplysninger alltid vil være sikre og vi er ikke ansvarlige for uautorisert tilgang. All informasjon som du gir til Tjenesten skjer derfor på egen risiko. Når vi har tilgang til informasjonen din, iverksetter vi omfattende sikkerhetstiltak for å prøve å forebygge uautorisert tilgang.
Opplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til og lagres på et bestemmelsessted innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»). De kan også bli behandlet av våre ansatte eller leverandører som befinner seg innenfor EØS. Ved å gi oss dine personopplysninger, samtykker du til denne overføringen, lagringen og behandlingen. Vi vil iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine opplysninger behandles forsvarlig og i samsvar med disse Retningslinjene for personvern og gjeldende lovgivning.

5. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve at vi ikke bruker dine Personopplysninger i markedsføringsøyemed. Kontakt oss når som helst på info@viasatsport.no for å benytte denne retten. Dersom vi har til hensikt å benytte dine opplysninger til slike formål vil vi informere deg før vi samler inn opplysningene fra deg.
Du kan når som helst kreve at vi endrer, oppdaterer eller fjerner Personopplysninger i vår database som du har gitt oss tilgang til gjennom Tjenesten ved å sende oss en e-post på info@viasatsport.no med ditt navn og e-postadressen eller telefonnummeret du brukte i forbindelse med registrering.
Du har rett til å få tilgang til alle Personopplysninger vi har lagret om deg, samt informasjon om hvor de kommer, hvilke formål de behandles for og hvilke mottakere de eventuelt er utlevert til. Slik informasjon vil bli utlevert innen en måned etter mottak av skriftlig anmodning, inntil en gang per kalenderår.

6. ANDRE NETTSIDER/APPLIKASJONER

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Disse Vilkårene gjelder kun din anvendelse av Tjenesten, og vi tar ikke noe ansvar for innhold på/i andre nettsider/applikasjoner. Dersom det forekommer lenker til andre nettsider/applikasjoner i Tjenesten innebærer ikke dette at vi går gode for innholdet eller funksjonaliteten på/i slike nettsider/applikasjoner.

7. COOKIES

Se våre Retningslinjer for bruk av cookies [LINK] for mer informasjon.

9. OVERDRAGELSE

Dersom vi selger eller på annen måte overdrar hele eller deler av vår virksomhet, kan vi overføre dine Personopplysninger i forbindelse med overdragelsen.

11. ENDRINGER

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse retningslinjene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når retningslinjene sist ble oppdatert i innledningen. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede retningslinjene. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer av retningslinjene.

12. KONTAKT

Dersom du har spørsmål vedrørende disse retningslinjene for behandling av personopplysninger ber vi deg vennligst kontakte oss via info@viasatsport.no.

Oops, din nettleser er for gammel, og støttes ikke av viasport.no.

Viasport.no fungerer med en rekke ulike nettlesere. Du behøver derimot å oppgradere din nettleser slik at du sikker på at alt fungerer som det skal.

Her har vi listet opp noen av de mest vanlige nettleserne vi støtter.

Chrome

By Google

Safari

By Apple

Firefox

By Mozilla

Edge

By Microsoft